top of page

(העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אולדריץ' (ע"ר 

The Israeli Wiskott Aldrich Syndrome association (R.A)

טיפול ב-WAS

השתלת תאי גזע (HCT), הנקראת גם השתלת מח עצם (BMT), היא הדרך המוכחת היחידה לריפוי התסמונת. שאר שיטות הטיפול מספקות בעיקר הקלה מהתסמינים ומפחיתות את הסיכוי להידבקות בזיהומים. במהלך חמש השנים האחרונות עלתה אפשרות הריפוי הגני הניסויי (GT) כשיטת טיפול פוטנציאלית, ומספר ניסויים קליניים נערכים בימים אלה באירופה ובארה"ב. פרטים נוספים יוצגו בהמשך וכן בפרק העוסק בריפוי גני.

 

כיום, השתלת מח עצם היא שיטת הטיפול המומלצת למרבית החולים, בעיקר עבור חולי WAS קלאסי, אך היא אינה חפה מסיכונים ואינה מתאימה לכל החולים. האימונולוג ורופא ההשתלות שלכם ידונו ביתרונות ובסיכונים של השתלת מח עצם ויסייעו לכם להגיע להחלטה החשובה האם כדאי לכם לבחור בהשתלה או לא. פרטים נוספים בנוגע לתהליך השתלת מח עצם מובאים בפרק העוסק בנושא זה.

קרא עוד על טיפולים שונים ב-WAS:

תרומתכם חיונית

תרומתכם לעמותה מסייעת לפעילותה ומוקדשת לצורך עידוד וקידום המחקר בנושא תסמונת וויסקוט אולדריץ'.

התרומה תתבצע באמצעות אתר Jgive והיא מתבצעת בצורה מאובטחת ואמינה.

העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אולדריץ

עמותה רשומה מס' 580542462

טל: 054-8118230
פקס: 03-6122788  דוא"ל : office@was.org.il

פרטי העמותה

כל הזכויות שמורות לעמותה הישראלית לתסמונת וויקוט אולדריץ' © 2020, האתר עוצב באהבה וללא תמורה  על-ידי  Webart

bottom of page