top of page

קידום מחקרים בינלאומיים

העמותה שותפה בקידום ומימון מחקר בינלאומי רטרוספקטיבי לבחינת נושא יעילות הטיפולים בחולי WAS. במסגרת מחקר זה שהוא הגדול מסוגו שנערך עד כה, נאסף מידע מפורט על מעל 750 חולי WAS. המידע מנותח על מנת להגיע למסקנות באשר למידת הצלחת הטיפולים השונים ואיכות החיים לה זוכים החולים המטופלים ואילו שאינם מטופלים. בין השאר נבחנים טיפולים של השתלת מח עצם, ריפוי גני, כריתת טחול, שימוש בתרופות למניעת דימומים וכד'. 

מחקר זה מבוצע בגרמניה על ידי  Dr. Michael Albert בשיתוף Prof. Hans Ohcs. תרמו לאיסוף המידע מספר רב של מרכזים המטפלים בחולי WAבעולם. תוצאות סופיות אמורות להיות מפורסמות בשנת 2019. 

תרומתכם חיונית

תרומתכם לעמותה מסייעת לפעילותה ומוקדשת לצורך עידוד וקידום המחקר בנושא תסמונת וויסקוט אולדריץ'.

התרומה תתבצע באמצעות אתר Jgive והיא מתבצעת בצורה מאובטחת ואמינה.

העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אולדריץ

עמותה רשומה מס' 580542462

טל: 054-8118230
פקס: 03-6122788  דוא"ל : office@was.org.il

פרטי העמותה

כל הזכויות שמורות לעמותה הישראלית לתסמונת וויקוט אולדריץ' © 2020, האתר עוצב באהבה וללא תמורה  על-ידי  Webart

bottom of page