top of page

בלוגים WAS

כתיבת בלוג אישי היא דרך טובה לשיתוף הסיפורים, החוויות, הבעיות, ההצלחות והכשלונות במהלך התמודדותם של החולים ומשפחותיהם במחלה. צירפנו כאן מספר קישורים לבלוגים, אשר מספרים על החולים ונותנים מידע רב בנושא התהליכים הקשורים בטיפולים השונים אותם הם עוברים לרבות השתלת מח עצם. 

קישור לסיפורי גיוס כספים לטיפולים:

תרומתכם חיונית

תרומתכם לעמותה מסייעת לפעילותה ומוקדשת לצורך עידוד וקידום המחקר בנושא תסמונת וויסקוט אולדריץ'.

התרומה תתבצע באמצעות אתר Jgive והיא מתבצעת בצורה מאובטחת ואמינה.

העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אולדריץ

עמותה רשומה מס' 580542462

טל: 054-8118230
פקס: 03-6122788  דוא"ל : office@was.org.il

פרטי העמותה

כל הזכויות שמורות לעמותה הישראלית לתסמונת וויקוט אולדריץ' © 2020, האתר עוצב באהבה וללא תמורה  על-ידי  Webart

bottom of page