top of page

כריתת טחול

הטחול הוא האיבר בו מסתיים מחזור החיים של הטסית. כריתת הטחול המכונה גם ספלנקטומיה, מונעת סיום יזום של חיי הטסית וכך נותרות יותר טסיות במחזור הדם עד ערכים כמעט נורמאליים. כריתת טחול הוא טיפול אפשרי בקרב חלק מהילדים הסובלים בעיקר מחסר בטסיות דם (טרומבוציטופניה). 

כריתת טחול הוא טיפול השנוי במחלוקת מכיון שעשוי להביא לירידה ביכולתו של הגוף ללחום בזיהומים חיידקיים. בדרך כלל חולי WAS אשר עברו כריתת טחול יקבלו מינון של אנטיביוטיקה מונעת כל חייהם בצירוף אפשרי עם עירויים תקופתיים של IVIG.

העמותה שותפה במימון מחקר בינלאומי בנושא תוצאות כריתת טחול בחולי WAS. מחקר זה אמור לתת תשובות ברורות יותר בנושא תוצאות הליך כריתת הטחול לאורך חיי החולים, פרטים נוספים ניתן לקבל בדף הפרויקט

חזור

תרומתכם חיונית

תרומתכם לעמותה מסייעת לפעילותה ומוקדשת לצורך עידוד וקידום המחקר בנושא תסמונת וויסקוט אולדריץ'.

התרומה תתבצע באמצעות אתר Jgive והיא מתבצעת בצורה מאובטחת ואמינה.

העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אולדריץ

עמותה רשומה מס' 580542462

טל: 054-8118230
פקס: 03-6122788  דוא"ל : office@was.org.il

פרטי העמותה

כל הזכויות שמורות לעמותה הישראלית לתסמונת וויקוט אולדריץ' © 2020, האתר עוצב באהבה וללא תמורה  על-ידי  Webart

bottom of page